Στην notinathens παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης ολοκληρης της τεχνολογικής υποδομης της επιχείρησης.Αναλαμβάνουμε επίσης τον την μελέτη και τον εκσυχρονισμό της ήδη υπάρχουσας υποδομης και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες των μικρών. μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες Υποδομής Πληροφορικής περιλαμβάνουν:

  • Μελέτη και υλοποίηση τεχνολογικών υποδομών κατάλληλων για την κάλυψη των αναγκών σας.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακών υποδομών. (LAN, WAN)
  • Εγκατάσταση και διαχείριση διακομιστών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας (πχ servers κοινής χρήσης αρχείων , ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων , ηλεκτρονικού ταχυδρομίου).
  • Εγκατάσταση και διαχείριση τείχους προστασίας (Firewall)
  • Aπομακρυσμένη σύνδεση στις υπηρεσιες της επιχειρησης
  • Eγκατάσταση τηλεφωνικών συστημάτων και τηλεδιάσκεψης

Αν οι ανάγκες σας δεν καλύπτονται απο τις παραπάνω υπηρεσίες, τότε επικοινωνήστε με το τμήμα αναπτυξης και υποστήριξης ΙΤ της notinathens και θα διαμορφώσουμε το καταλληλο πακετο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρηση σας.

Cisco Solutions


Εγκαταστάσεις, Eκσυγχρονισμός & Τεχνική υποστήριξη Cisco μηχανημάτων.

Windows server


Εγκαταστάσεις & Τεχνική υποστήριξη Windows Server & Hyper-V.